Raymond Swing
in memoriam

* 03.08.1927 + 08.04.2014


Hvem er vi i en verden af varer og penge?

 

Hovedpersonen Jørgen skal vi forestille os som en opvakt dreng på 12-13 år, faderen som en slags akademisk middelklasse, måske folkeskolelærer som forfatteren selv engang, alsidigt interesseret, men ikke fagmand på nogen af de områder, historien kommer ind på – snarere selv en ’Spørgejørgen’.

Historien kan opfattes som en spøgefuld hyldest til al grænseoverskridende tænkning. Fremstil­lingen er ikke systematisk, men vokset ud af fortællingen selv, som den her kom til at forløbe. Også bogens titel opstod spontant ud af spørgelegen, som oprindeligt tog sit udgangspunkt i traditionel marxistisk tankegang, men hvor bogens motto dog snarere kunne hedde Med Marx ud over Marx.

Forfatterens egentlige rolle begrænser sig til at være en slags note­redaktør, som forsyner læserne med henvisninger, relevante citater og kommentarer, som nogle steder trækker principielle punkter i diskussionen op, hvor spørgelegen selv måtte komme til kort. Men et endeligt svar på titlens store spørgsmål får vi dog – naturligvis! – ikke.

Bogen følger ikke nøjagtigt handlingen i den kendte børnesang med dens lidt triste slutning. Snarere tvært imod. Den er ment som opfordring til alle om med åbent sind at spørge, og atter spørge, endda til selv at tænke – men ikke af den grund glemme at nyde livet.

 

Køb den hos din boghandler. 99 sider, Kr. 85.-


Raymond Swing, Drosselvej 81, 2.tv., DK-2000 Frederiksberg